Tietosuojaseloste

REMORAN OY - TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Remoran Oy (2876995-4)
Harventajankuja 3
24130 Salo
+358 40 705 0155
info@remoran.eu
(tämän jälkeen ”me”)

2 Yhteyshenkilö rekisteröintiasioissa

Samuli Aura
Harventajankuja 3
24130 Salo
+358 40 705 0155
info@remoran.fi

3 Rekisterin nimi

Remoran Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?


Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin
• Tuotteidemme ja palveluidemme käsittelyyn, toimittamiseen ja arkistoimiseen,,
• toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen,
• asiakassuhteistamme huolehtimiseen,
• analyyttisiin- ja tilastollisiin tarkoituksiin,
• markkinointiin ja viestintään (uutiskirjeet) ja
• sopimuksellisten- ja muiden lupauksiemme ja velvoitteidemme täyttämiseen.

Perustelu henkilökohtaisten tietojen käsittelylle on oikeutettu tarpeemme käsitellä henkilötietojasopimuksen ja suostumuksen toteuttamiseksi asiakassuhteen ja/tai muun asiaan liittyvän yhteydenperusteella.

5 Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaidemme tai muiden rekisteröityjen, kuten koulutuksiimme osallistuvien henkilöiden, henkilötietoja asiakasrekisteriin liittyen:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi;
rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite;
tiedot asiakassuhteesta ja sopimuksesta, kuten aiemmat ja nykyiset sopimuksetja tilaukset, maksut, tiedot toimituksista, kuten valittu toimitusmenetelmä jatoimitusosoite, sähköposti ja Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytettyvarmenne, palveluidemme käytöstä muodostetut tiedot ja verkkokaupananalytiikasta, selaimesta ja käyttäjätiedoista sekä päätelaitteen tunnisteista johdetut tiedot; 
muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Käytämme evästeitä kerätäksemme verkkokaupan käyttäjätietoja.

6 Mistä keräämämme tiedot tulevat?

Saamme tietoja pääasiassa seuraavista lähteistä: sinulta itseltäsi,luottotietoyrityksiltä, maksupalveluntarjoajilta, yhteystietopalveluiden tarjoajilta jamuilta vastaavilta luotettavilta lähteiltä. 

Henkilötietoja, joiden tarkoitukset on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa, voidaan kerätä ja päivittää myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavien lakien ja asetusten rajoissa. Tällainen tietojen päivitys suoritetaan manuaalisesti tai automatisoidusti.

7 Kenelle paljastamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Paljastamme henkilötietoja osapuolille, joilla lainsäädännön, työehtosopimustenja/tai sopimuksen perusteella on oikeus saada tietoja rekisteristä voimassa olevanlainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla, kuten tullille, jos tuotteet ostetaanulkomailta verovapaasti. 

Käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoidulle ja suojatulle palvelimelle henkilötiedot tallennetaan. Lisäksi henkilötietojen käsittelyynkäytämme seuraavia alihankkijoita:

- kuljettajat, jos valittu toimitusmenetelmä on toimitus noutopaikkaan,lähimpään postitoimistoon tai lopulliseen määränpäähän
- maksuvälittäjä, kun maksutapa on Paytrail 
- luottoyhtiöt, kun maksutapa on luottoyhtiön laskutus tai osamaksu
- kirjanpitäjät.

Olemme varmistaneet tietosi suojaamisen tekemällä tarvittavat sopimuksetalihankkijoiden kanssa. Emme voi nimetä kaikkia alihankkijoita kehitteillä olevienprojektiemme takia, joten olemme päättäneet nimetä vain alihankkijoiden tyypit. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Kuinka suojaamme tietoja ja kuinka kauan niitä säilytämme?

Vain työntekijöillämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja, onoikeus käyttää henkilötietoja sisältävää järjestelmää. Jokaisella käyttäjällä onhenkilökohtainen käyttäjänimi ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätääntietokantoihin, joita suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tekniset toimenpiteet.Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukittuissa tiloissa, ja vain tietyt ennaltanimetyt henkilöt voivat käyttää niitä. 

Arvioimme säännöllisesti tietojen tallennustarpeen ottaen huomioon sovellettavanlainsäädännön. Tallennamme tietoja kahden (2) vuoden ajan tietojenvastaanottamisesta tai niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö vaatii, jos tämä aikaon pidempi. Lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimista, joillavarmistetaan, että rekisteriin ei tallenneta yhteensopimattomia, vanhentuneita taiepätarkkoja henkilötietoja, käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen. Korjaamme taipoistamme tällaiset tiedot viipymättä.

9 Millaisia oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot itsestäsi ja oikeusvaatia tietojen oikaisemista tai poistamista. Jos sinulla on pääsy tietoihisi, voitmuokata tietoja itse. Sikäli kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myösoikeus peruuttaa tai muuttaa suostumustasi. Suostumuksen peruuttaminen eivaikuta ennen suostumuksen peruttamista tehdyn käsittelyn laillisuuteen.. 

Sinulla on oikeus vastustaa tai vaatia tietosi käsittelyn rajoittamista ja tehdä valitusvalvontaviranomaiselle.

Erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinulla on myös oikeus vastustaa muitakäsittelytoimia, silloin kun käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu. Pyyntösiyhteydessä sinun on yksilöitävä erityistilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä.Voimme hylätä vastalauseen vain laillisista syistä.

10 Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat yhteydenotot ja pyynnöt on toimitettavakirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, ole meihin yhteydessä.

Harventajankuja 3
Salo
24130 Finland